خدمات مشاوره کودکان و نوجوانان

کودکان و نوجوانان بنا به محیطی که در آن زندگی می کنند ممکن است نیازها و خواسته های متفاوتی داشته باشند و در عین حال والدین نیز انتظارات و خواسته های متفاوتی داشته باشند . روانشناسی کودک به عنوان علمی که به والدین کمک می کند فرزندانی سالم داشته باشند امروزه سهم بزرگی در تربیت کودکان و نو جوانان دارد.
متخصصین روانشناسی کودک در این مرکز در خصوص رفع مشکلات ناشی از اختلالات دوره تحول، مانند اختلالات رفتاری لجبازی ، ناخن جویدن، اختلالات خواب، تغذیه، ترس‌ها ، اضطراب، بیش فعالی و کمبود توجه، اختلالات یادگیری، افسردگی دوران کودکی در محیطی امن و همدلانه به والدین عزیزیاری می رسانند تا در افکار رفتار و احساسات آنان تغییر ایجاد شود . همچنین کارگاه آموزشی در زمینه فرزند پروری، تربیت جنسی کودکان و نوجوانان ، تقویت هوش هیجانی ، و مهارتهای ارتباطی در جهت ارتقا سطح دانش والدین گرامی برگزار می نماید .

مشاوره کودک و نوجوان چطور انجام می شود ؟

بچه ها با انجام دادن یاد می گیرند . در مورد بچه های کوچکتر با نقاشی ، بازی، و صحبت کردن انجام می شود و برای نو جوانان ، در مانگران فعالیتها و اید ه هایی را به اشتراک می گذارند که بر یاد گیری مهارتهای مورد نیاز مراجع در مورد احساسشان صحبت می کنند و مشکلات را حل می کنند. و نوجوان یاد می گیرد که به خود باور داشته باشد و نقاط قوتش را پیدا کند و الگوی فکری مناسبی را داشته باشد و به عادتهای رفتاری مناسب دست یابد .

مشاوره کودکان استثنایی

کودکان استثنایی به دلیل تفاوت‌هایی که از نظر فکری، جسمی ، عاطفی و عقلانی، و رفتاری با همسالان خود دارند نیاز به مراقبت دقیق تر ، همبازی، و همدلی بیشتری دارند .
پدر و مادر چگونه می توانند روحیه خود را برای نگهداری از کودک استثنایی خود بالا ببرند ، و چگونه می توانند حداکثر توانایی آنان در حوزه خودکفایی و مهارتهای ارتباطی را بالا ببرند .