در این مصاحبه از برنامه با کارشناسان تلویزیون آینه، من و دکتر پیمان رئوفی در مورد دلایل بوجود آمدن مصرف دخانیات ، مواد مخدر و الکل و نحوه مدیریت آن را باز کردیم و به صحبت نشستیم. از شما دعوت میکنم از این مصاحبه دیدن کنید: