اختلالات اضطرابی

طبیعی است که هر فردی در زندگی خود دچار اضطراب شود ولیکن اختلالات اضطرابی زمانی رخ می دهد که سطح اضطراب آنقدر بالا باشد که با موقعیت ایجاد شده نامتناسب باشد و فعالیتهای روزمره و عادی را مختل کند .
اختلالات اضطرابی انواع متفاوتی دارد که متداولترین آنها بشرح ذیل است :
اختلالات اضطرابی فراگیر (GAD)
اختلال وحشت زدگی (PD)
اگورا فوبیا ( ترس از مکانهای باز )
اختلالات وسواسی ( OCD)
استرس پس از ضربه یا اختلالات تنشی پس از آسیب (ptsd)
اگر احساس می کنید که ترس و اضطراب بر زندگی شما حاکم است و نشانه های آن زندگی روزمره و. وابط شما را تحت تاثیر قرار می دهد با یک روانپزشک یا روانشناس صحبت کنید .
در این مرکز اختلالات اضطرابی از رویکردهای به روز و تایید شده مثل درمان tDCS تحریک الکتریکی مغز و نورو فیدبک به عنوان خدمت تکنولوژیک و همچنین درمان‌های رفتاری – شناختی (cbt)بعنوان درمان‌های غیر تکنولوژیک برای بهبود اختلالات اضطرابی استفاده می شود