سوابق تحصیلی:

محصل دوره پزشکی روان تنی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دکترای روانشناسی سلامت در دانشگاه آزاد واحد امارات
کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان استثنایی در دانشگاه تهران
کارشناسی روانشناسی کودکان استثنایی در دانشگاه علامه طباطبایی

تجربیات سازمانی:

کارشناس ارشد در قسمت مدد کاری و بازاریابی بانک تجارت
مدیریت مهد کودک سیمای فرشتگان به مدت ۵ سال
مشاوره روان شناسی به مدت ۷ سال در مرکز ارتمیس
گذراندن دوره کارورزی در بیمارستان روانپزشکی ۵۰۵ ارتش
گذراندن دوره کارورزی در بیمارستان شهدای تجربش
مدرس دانشگاه علمی کاربردی
سابقه مدیریت آموزش دانشگاه علمی کاربردی بانک تجارت به مدت ۷سال
عضو سازمان روانشناسی و مشاوره کشور از سال ۱۳۹۱

کارگاه های برگزار شده:

راهکارهای مقابله با استرس
راهکارهای کاهش افسردگی
هوش هیجانی
فرزند پروری
کنترل خشم و تنظیم هیجانات
ارتباط موثر
و بر گزاری جلسات گروه درمانی مبتنی بر آموزش و درمان هفته ای یکبار
کارگاه درمان پذیرش و تعهد (Act)
مقالات و کتاب‌ها
سایکو انکولوژی
نورو سایکولوژی و ام اس
‌افسردگی و راهکارهای کاهش درمان
مقایسه اثر بخشی تمرینات هوا زی و تکنیک‌های شناختی رفتاری بر کاهش افسردگی نوجوانان
کانابیس و عوارض ناشی از مصرف ماری جوانا
آسیب شناسی نوجوانان