گروه درمانی چیست؟

گروه درمانی یک نوع روان درمانی است که یک یا دو درمانگر با اعضا گروه در یک زمان در مکان های مختلف مثل بیمارستان ، مطب ، کلینیکهای تخصصی روانپزشکی و روانشناسی کار می کنند .
گروه درمانی از نظر رویکرد به دو دسته تقسیم می شود .
گروه درمانی مبتنی بر آموزش و گروه درمانی مبتنی بر درمان
گروه درمانی مبتنی بر آموزش -در این گروه درمانی به اعضای گروه اطلاعاتی را در مورد مسئله خاصی ارائه می نمایند تا از این طریق سطح آ گاهی و شناخت افراد داخل گروه افزایش یابد . در این نوع گروه درمانی افراد رفتار های پخته تر و کار آمدتر وجدید را فرا می گیرند .
گروه درمانی آموزشی برای فراگیری مهارتهای خود آگاهی ، فرزند پروری, افزایش خلاقیت، مدیریت استرس،و افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس تاثیر گذار می باشد ،
گروه درمانی مبتنی بر درمان با مشکلات پیچیده تری مثل بیماری‌های افسردگی ، وسواس فکری و عملی ، بیماری‌های دو قطبی، فوبیا صورت می گیرد . و درمانگر نقش هدایت کننده گروه و عضو فعال گروه اعضا گروه می باشند.
آروین یالوم در کتاب گروه درمانی اهداف و فوایدگروه درمانی را بشرح ذیل مطرح می نماید کند
Instillation of hope
القای امید : بسیاری از اشخاصی که اقدام به شرکت در جلسات گروه درمانی می کنند فکر می کنند مشکلاتشان منحصر به خودشان است و تنها آنها هستند که افکار و خیالات ترسناک و غیر قابل قبول به ذهنشان خطور می کند واین افکار باعث پریشانیشان می شود در گروه درمانی افرادی که در مرحله بهبودی هستند به افرادی که در ابتدای جریان درمان قرار دارند امیدواری می دهند و به آنها می گویند که این مشکلات عمومیت دارد و با وجود‌منحصر به فرد بودن تنها خودشان مشکل ندارند ،
با شرکت در گروه درمانی می توانند از انزوا بیرون بیایند و احساس بودن و در کنار دیگران بودن را تجربه خواهند کرد و از حمایت و پشتیبانی یکدیگر بهره مند خواهند شد در واقع درد و رنج برایشان منحصر به فرد نخواهد بود . ا.
Imparing information
اعضا گروه در انتقال اطلاعات بهم کمک می کنند . کسب آگاهی از احساسات و نیازها و بیان کردن آنها ، در این جلسات افراد تشویق می شوند با توجه کردن به احساسات و مشکلشان در طول مدت زمان جلسه و صحبت درباره آن از دیگران در پیدا کردن راه حل کمک بگیرند .
Altruism
اعضا گروه تبادل نظر می کنند و تجربیات خود را به اشتراک می گذارند .
Development of socialization technics
بادگیری مهارتهای اجتماعی – در گروه درمانی روش‌های سالم تری برای برقراری ارتباط با دیگران و خودتان خواهید آموخت . شرکت در جلسات گروه درمانی این موقعیت را برای اشخاص فراهم می آورد تا چگونگی بر قراری ارتباطشان با دیگران را زیر نظر بگیرند و اگر مشکلی از این بابت دارند به مرور زمان آن را شناسایی و در جهت رفع آن اقدام نمایند .
Imitative behavier
افراد می توانند در شرایط بحران از رفتارهای کار آمد دیگر اعضا گروه و درمانگر تقلید کنند .
Acceptance
اهداف مشترک باعث پذیرش افراد در گروه می شود .
Empaty
همدلی اعضا گروه باعث می شود تا اعضا احساس کنند گروه مامن خوبی است و احساس پذیرفته شدن دارند و به راحتی می توانند با آرامش بیشتری سخن بگویند.

Catharsis
آزادی در بیان هیجانات و احساسات باعث می شود افرادی که از بیان احساسات ترس داشتند افکار و احساسات منفی و غمهای فرو خورده و ترس‌ها ‌اضطراب خود را برون ریزی کرده که این امر باعث کاهش اضطراب شان می شود . شرکت در جلسات گروه درمانی در بهبود وضعیت افرادی که از افسردگی ، اضطراب، وسواس فکری و عملی، سو مصرف مواد و یا مشکلات عدیده ای در زندگی خود دارند و دچار تعارضند تاثیر گذار و سودمند می باشد .
شعار ما در گروه
ما مسئولیم در قبال زندگی خود ، اعمالمان و انتخاب‌هایمان
ما آزادیم ( در بیان افکار ، احساسات و عواطف خود )
ما برابریم ( بدون در نظر گرفتن طبقه اقتصادی اجتماعی و بدون قضاوت ) متعهدیم تا یکدیگر را مورد حمایت قرار دهیم .