با تشکر از شما؛ ثبت نام شما با موفقیت انجام شد

در روز برگزاری وبینار حداکثر تا یک ساعت قبل از شروع لینک ورود به کنفرانس زوم برای شما ارسال می شود.

 در صورتی که تا آن زمان ایمیلی دریافت نکردید لطفا با شماره ۰۲۱۲۲۸۹۹۰۶۵ تماس بگیرید و عدم دریافت لینک را اطلاع دهید.